Turkish English Arabic

Anlaşmalı Kurumlar

Bankalar ve Resmi Kurumlar

 • TÜRK DIŞ TİC.EM.SAN.VAKFI
 • TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
 • YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. EM.SAN.VAKFI
 • ESBANK EMEKLİ SANDIĞI
 • AKBANK T.A.Ş EM. SANDIĞI VAKFI
 • T.M.S.F.
 • T.B.M.M.
 • T.O.B.B.
 • P.T.T
 • ŞEKERBANK T.A.Ş. EM. SAN. VAKFI
 • T.C. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YARDIM SANDIĞI VAKFI
 • FORTİS BANK EM. SANDIĞI VAKFI
 • T.C.GARANTİ BANKASI EM. SAN. VAKFI
 • ZİRAAT BANKASI EM. SANDIĞI VAKFI
 • TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. EM. SAN. VAKFI
 • MİLLİ SARAYLAR

Özel Sigorta Şirketleri

 • ANADOLU SİGORTA A.Ş.
 • ACIBADEM SİGORTA A.Ş.
 • ALLIANZ SİGORTA A.Ş.
 • MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.
 • AXA SİGORTA A.Ş.
 • GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
 • ERGO SİGORTA A.Ş.
 • YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş.
 • AK SİGORTA A.Ş.
 • DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.
 • AIG SİGORTA A.Ş.
 • GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
 • RAY SİGORTA A.Ş.
 • ANKARA SİGORTA A.Ş.
 • EUREKO SİGORTA A.Ş.
 • ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
 • SOMPO JAPAN SİGORTA A.Ş.
 • ZURİCH SİGORTA A.Ş.
 • HDI SİGORTA A.Ş.
 • HALK SİGORTA A.Ş.
 • GENERALI SİGORTA A.Ş.
 • ACE EUROPEAN SİGORTA A.Ş.
 • AMERICAN LIFE A.Ş.
 • DUBAI SİGORTA A.Ş.

TSS Özel Sigortalar

 • TSS AXA SİGORTA A.Ş.
 • TSS MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.
 • TSS ACIBADEM SİGORTA A.Ş.
 • TSS ALLİANZ SİGORTA A.Ş.

Yurt Dışı Özel Sigortalar

 • WORLD SIGNIA / MASTER CARD
 • PASHA INSURANCE – PASHA SEYAHAT SİGORTASI
 • AZ INSURANCE – AZ SEYAHAT SİGORTASI
 • AXA MBASK INSURANCE – AXA MBASK SEYAHAT SİGORTASI
 • BUTA INSURANCE – BUTA SEYAHAT SİGORTASI
 • SANAYI INSURANCE – SANAYI SEYAHAT SİGORTASI
 • MEGA INSURANCE – MEGA SEYAHAT SİGORTASI
 • REVAN SEYAHAT SİGORTASI
 • SAFİRAN INSURANCE – SAFİRAN SEYAHAT SİGORTASI
 • ZİRVE SEYAHAT SİGORTASI

ÖZEL SİGORTALAR - BANKA İŞLEYİŞLERİ VE HASTA KABULU İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ …

İRTİBAT TEL: 0212 417 00 00 dan (2021 - 1318 - 1102) dahili hattan arayabilirsiniz.