Turkish English Arabic

Uzm. Dr. Özkan Köse

Uzmanlıklar

 • NON-INVAZİF KARDİYOLOJİ
 • TRANSTORASİK EKOKARDİYOGRAFİ
 • TRANSÖZÖFAJİYAL EKOKARDİYOGRAFİ
 • STRES EKOKARDİYOGRAFİ
 • KLINİK KARDİYOLOJİ
 • KALP YETERSİZLİĞİ
 • ARİTMİ
 • KARDİYOMYOPATİ
 • HİPERTANSİYON
 • AKUT MYOKARD ENFARKTUSU KORONER ARTER HASTALIĞI
 • İNVAZİF KARDİYOLOJİ
 • KORONER ANJİOGRAFİ VE ANGİOPLASTİ STENT
 • KALICI PACEMAKER
 • KALP PILI UYGULANMASI
 • PERİFERİK DAMAR HASTALIĞI
 • PERİFERİK STENT
 • KAROTİS ARTER HASTALIĞI VE STENT
 • VARİS VE VEN HASTALIKLARI
 • DERİN VEN TROMBOZU

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta Adresi

[email protected]

Deneyim

 • 2009-2011
  Antakya Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü
 • 2011-2012
  İzmir Buca Kardiyoloji Dal Merkezi
 • 2012
  Özel Balat Musevi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü
 • 2015-2019
  ÖZel Ekotom Cerrahi Tıp Merkezi Kardiyoloji Bölümü

Eğitim

 • 1996-2002
  İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 2003-2008
  İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi (Uzmanlık)

Üyelikler

 • TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ