MİSYONUMUZ
Mevcut altyapısını ve donanımını, çağın gereksinimleri ışığında geliştirerek, uzman ve nitelikli kadrosunu sürekli eğitimlerle destekleyerek, hasta memnuniyetini en yüksek düzeyde karşılayan sağlık hizmetleri sunmaktır.

VİZYONUMUZ
Geçmişte olduğu gibi gelecekte de evrensel değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, teknolojik gelişmeleri hizmet sürecine yansıtarak ülkemizde sağlık sektörüne yön veren öncü kuruluşlardan biri olmak.
KALİTE POLİTİKAMIZ
* Yönetim olarak öncelikli hedefimiz, kalite yönetim sistemindeki faaliyetlerin etkinliğini sağlamak ve kalite hedeflerinin gerçekleşmesi için elverişli şartlar oluşturmaktır.
*Hizmet sürecimizde temel hedefimiz, hasta memnuniyetini en üst düzeyde karşılamak için hasta odaklı hizmet yapılanmasını kurumsal iş anlayışımıza yaymaktır.
*Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek, hizmet süreçlerimizde sürekli iyileştirmeyi sağlamaktır.
* Hastanemize başvuran hastalar, ziyaretçiler, işbirliği ve bilgi paylaşımında olduğumuz kurumlar , tedarikçiler ve çalışanlarımız için beklentilerin karşılandığı, ilerlemenin sağlandığı ve hedeflerin paylaşıldığı ortamlar yaratmaktır.
* Hasta ve yakınlarının, çalışanlarımızın ihtiyaçları, beklentileri doğrultusunda eğitim – bilgilendirme faaliyetlerini etkin, sürekli olarak sağlamaktır.
*Kalite yönetim sistemi çalışmalarını, gerek hasta ve yakınları için gerekse çalışanlar için anlaşılabilir ve algılanabilir düzeye getirmek , sistemli olarak gözden geçirilmesini sağlamaktır.
*Teknolojik ve yeni gelişmeleri takip ederek,hastalarımıza, çalışanlarımıza kaliteli ve güvenli hizmeti sunmaktır.
*Hasta güvenliğini tüm çalışanlarımızla benimseyerek ve uygulayarak hasta bakımının en önemli parçası olmasını sağlamaktır.
Avrupa Şafak Hastanesi